CAL na Windows Server 2008 R2 CAL

Windows Server 2008 R2 Cals Faq

Otázka: Mohu získat přístup? Windows Server 2008 R2 software využívající Windows Server 2008 CAL?

Odpověď: Ano. K instancím systému Windows Server 2008 R2 můžete přistupovat pomocí licence CAL pro Windows Server 2008.Otázka: Mohu pomocí softwaru Windows Server 2003 CAL získat přístup k softwaru Windows Server 2008 R2?

Odpověď: Ne. K přístupu k instancím systému Windows Server 2008 R2 potřebujete licence Windows Server 2008 CAL.

Pokud toto ještě nemáte, budete si muset koupit nové Licence CAL na Windows Server 2008 nebo upgradujte licence CAL 2003 na rok 2008, což můžete udělat pomocí Software Assurance.

Licence CAL pro Windows Server 2003 lze použít k přístupu k instancím softwaru Windows Server 2003.

Otázka: Potřebuji Windows Licence CAL na server 2008 získat přístup k serveru se systémem Windows Server 2008 R2, i když ověřuji pomocí aplikace třetí strany (jiné než Microsoft)?

Odpověď: Ano, veškerý přístup k softwaru serveru vyžaduje licence CAL.

I když používáte aplikaci třetí strany, budete se při ověřování na serveru se systémem Windows Server 2008 R2 potřebovat Windows Server 2008 CAL.

Otázka: Potřebuji Windows Server CAL, i když k některým serverovým softwarovým protokolům nebo službám (jako je Network Access Protection nebo Dynamic Configuration Configuration Protocol) přistupuji jen zřídka?

Odpověď: Ano. Pokud k serverovému softwaru přistupujete a používáte jej jednou, budete potřebovat licenci Windows Server CAL.

Otázka: Mohu přistupovat na stejný server pomocí systému Windows CAL zařízení a Windows User CAL? Co třeba zařízení vzdálené plochy (RDS) a licence CAL pro uživatele na stejném hostitelském serveru relací vzdálené plochy?

Ano. Licence Windows CAL pro zařízení a uživatele lze použít na stejném serveru. Totéž platí pro licence RDS pro zařízení a uživatelské licence používané na stejném hostitelském serveru relací vzdálené plochy.

Otázka: Dělat Licence CAL na zařízení a CAL pro uživatele stojí něco jiného?

A: Ne. Windows Licence CAL na zařízení a licence CAL pro uživatele Windows mají stejnou cenu. Totéž platí i pro licence RDS pro zařízení a uživatelské licence CAL.

Otázka: Existuje nějaký rozdíl v požadavcích na licence CAL v systému Windows Server 2003 a 2008?

Odpověď: Ne. Požadavky CAL jsou obecně stejné pro Windows Server 2003 a Windows Server 2008.

není nainstalováno žádné výstupní zařízení

Jedním z možných rozdílů je, pokud používáte virtuální počítače se systémem Windows Server 2003 v systému Windows Server 2008 R2. V tomto případě nebudete potřebovat licence CAL pro Windows Server 2008 pro uživatele virtuálních počítačů, ale licence CAL pro Windows Server 2003 budete stále potřebovat.

Poznámka : budete muset spustit Server Hyper-V roli v POSE systému Windows Server 2008 R2.